Regulamin

REGULAMIN Z DNIA 27.02.2016

 

Na mocy zapisów wprowadzonych do Consumer Contracts Regulations (Prawo o Umowach Konsumenckich) („Prawo”) w dniu 13. czerwcu 2014 roku do prawa brytyjskiego, niniejszy Regulamin sklepu internetowego działającego w sieci Internet pod adresem snoozoo.pl („Sklep”) określa wszelkie prawa i obowiązki stron zawierających na odległość umowę kupna-sprzedaży oferowanych w Sklepie Produktów po dniu 13. czerwca 2014. Do tego dnia obowiązującym Regulaminem jest Regulamin z dnia 01.01.2012 roku.

 

Prawo obowiązuje wszelkie podmioty mające swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, co dotyczy w szczególności firmy Effor ltd prowadzącą sprzedaż produktów na odległość w Sklepie.

 

WŁAŚCICIEL SKLEPU

 

§ 1. Sklep internetowy, dostępny w sieci Internet pod adresem „snoozoo.pl/sklep”, prowadzony jest przez firmę „Effor ltd”, mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii (Anglia),

SUITE 13 CHARTER HOUSE

COURTLANDS ROAD, EASTBORNE

ENGLAND BN 22 8UY

§ 2. Za obsługę logistyczną Sklepu – wysyłki na terenie Polski – odpowiada podwykonawca, którym jest zarejestrowany w Polsce Helen Group.

 

§ 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest dystrybucja detaliczna produktów będących ofertą Sklepu na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz obszaru Europejskiego Porozumienia Handlowego, włączając w to także następujące kraje: Norwegia, Szwajcaria.

 

§ 4. Działalność Sklepu regulowana jest przez Prawo Wielkiej Brytanii, w szczególności przez „Consumer Contracts Regulations” z dn. 13.06.2013 roku, oraz prawo Unii Europejskiej.

 

§ 5. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierającymi wszelkie podatki oraz inne opłaty, lecz nie zawierające opłaty za wysyłkę towaru do Klienta. Cena wysyłki towaru do Klienta zależy od wybranej przez Klienta metody dostawy.

 

§ 6. Klientem Sklepu może być dowolna osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych. Klient winien posiadać adres na terytorium obsługiwanych przez Sklep krajów, na który to adres możliwe jest dostarczenie towaru

 

WARUNKI ZWROTU TOWARU

 

§ 7. Klientowi Sklepu – osobie fizycznej, przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 14 (czternastu) dni, bez podania przyczyny.

 

§ 8. Warunkiem zwrotu jest dostarczenie towaru do Sklepu za pomocą przesyłki, na koszt Klienta, pod adres określony w § 2.

 

§ 9. Zwrot przysługuje wyłącznie w przypadku towaru, który nie był używany (ani przymierzany). Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu towaru przed udzieleniem zwrotu kosztów Klientowi. W przypadku zwrotu towaru, który nie spełnia wszystkich poniższych wymagań łącznie, zwrot nie zostanie wykonany, a towar zostanie ponownie odesłany na koszt zwracającego. Ze względu na troskę o higienę i zdrowie Państwa dzieci oraz szczególne właściwości materiału, z którego wykonano nasze otulacze, wprowadziliśmy następujące warunku, zgodne z obowiązującym sklep snoozoo.pl Prawem (w szczególności art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta):

 

Wszystkie oryginalne metki oraz ewentualne plomby muszą być oryginalnie zamocowane do produktu,
Wszystkie przedmioty muszą być zwrócone w dokładnie takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane,
Zwracany towar nie może być noszony ani przymierzany,
Zwracany towar nie może nosić żadnego zapachu,
Zwracany towar nie może być używany ani prany,
Zwracany towar musi być w stanie nadającym się do sprzedaży.
Każdorazowo przesyłka ze zwracanym towarem będzie weryfikowana pod kątem wyżej wymienionych wymagań.

 

W przypadku zwrotu towaru, który był uszkodzony, różny od opisu na stronie lub w inny sposób wadliwy, prosimy o informacje przed dokonaniem zwrotu.

 

Prosimy o upewnienie się, że przesyłka jest dokonywana za pomocą wysyłki rejestrowanej (np. list polecony) i zapakowana w sposób, który gwarantuje uniknięcie zniszczeń w transporcie.

 

§ 10. Towar musi być umieszczony w oryginalnym opakowaniu i występować w stanie niezmienionym. Zwracany towar winien mieć dołączone, umieszczone w przesyłce następujące informacje:

 

Jednozdaniowe oświadczenie o rezygnacji z zawartej na odległość umowy ze Sklepem,
Informację o numerze zamówienia, nadanym przez Sklep i przesłanym do Klienta w momencie składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej,
Imię i nazwisko osoby zamawiającej, jej adres oraz numer konta bankowego w przypadku zapłaty przelewem bankowym (także ekspresowym za pomocą opcji Przelewy24). W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, debetowej lub kredytowej należy umieścić taką informację, oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty płatniczej.
§ 11. Zwrot pieniędzy za odesłany towar nastąpi w przewidzianym przez Prawo terminie (maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru) za pomocą instrumentu płatniczego, którym zamówienie było opłacane (zwrot na konto bankowe lub na kartę).

 

§ 12. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń ze zwracanej kwoty w przypadkach określonych przez Prawo i w wysokości określanej przez Prawo.

 

DOSTAWA DOWARU

 

§ 13. Korzystający ze Sklepu Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru, w zależności od miejsca w który towar ma być dostarczony. Informacje o koszcie dostawy widnieją na ekranie składania zamówienia, przed naciśnięciem przycisku „Zapłać teraz”. Podany jest także szacunkowy, niewiążący czas dostawy towaru za pomocą wybranej metody.

 

§ 14. Maksymalny czas dostarczenia towaru jest regulowany przez Prawo i wynosi 30 dni kalendarzowych.

 

§ 15. Jeśli wystąpi brak zamawianego przez Klienta towaru, Sklep może zaproponować anulowanie zamówienia lub zamianę towaru na analogiczny, aktualnie dostępny, ale różniący się cechą mniejszej istotności, np. kolorem.

 

REKLAMACJE, WADY TOWARU

 

§ 16. Klientowi przysługuje regulowane w Prawie prawo składania reklamacji. Reklamacja dotyczy między innymi wad materiałowych, nienależytego wykonania towaru.

 

§ 17. W przypadku uznania reklamacji, wysłanie towaru wolnego od wad następuje w możliwie najszybszym terminie, maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

 

§ 18. Koszt wysyłki towaru wolnego od wad oraz zwrotu towaru wadliwego pokrywa Sklep.

 

INNE POSTANOWIENIA

 

§ 19. Rachunek, potwierdzający sprzedaż towaru, jest przesyłany przez Sklep do Klienta w chwili zaksięgowania wpłaty drogą elektroniczną, na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Rachunek ma formę faktury, z wyszczególnionymi opłatami za towar oraz dostawę.

 

§ 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem oraz dołączoną do przesyłki instrukcją obsługi.

 

§ 21. Wszelkie kwestie sporne są regulowane przez Prawo Wielkiej Brytanii oraz Prawo Unii Europejskiej.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail